header_legetøj_03.png

Udviklingen i detailomsætningen er fortsat flad

Detailsalget var i juni 0,1 pct. lavere end i maj. Detailindekset har de seneste måneder haft en stort set flad udvikling. Detailsalget var dog 0,5 pct. højere i andet kvartal sammenlignet med detailsalget i første kvartal.

Detailomsætningsindeks juni 2017 Detailsalget var i juni 0,1 pct. lavere end i maj. Detailindekset har de seneste måneder haft en stort set flad udvikling. Detailsalget var dog 0,5 pct. højere i andet kvartal sammenlignet med detailsalget i første kvartal. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I juni måned var der en markant fremgang i detailsalget i branchegruppen frugt- og grøntforretninger sammenlignet med juni 2016 opgjort i løbende priser.Udviklingen i de enkelte varegrupperFordelt på de enkelte varegrupper faldt detailsalget i varegruppen beklædning mv. med 1,0 pct., og salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt med 0,4 pct. Detailsalget i varegruppen andre forbrugsvarer steg med 0,4 pct.Udviklingen renset for prisudvikling viser en stigning i forhold til 2016Renset for prisudvikling var detailsalget i juni 0,5 pct. højere end i juni sidste år. Salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt med 2,5 pct., mens salget af...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Uændret niveau for detailomsætningen

Detailomsætningsindeks juli 2017 Fra juni til juli går detailomsætningen tilbage med 0,1 pct. Tilbagegangen kommer efter den lette tilbagegang i juni også på 0,1 pct. samt en stort set flad udvikling i april og maj. På trods af tilbagegangen steg indekset for perioden maj til juli med 0,2 pct....

Detailhandel

Økologisalg til storkøkkener har rundet 2 mia. kr.

Salg af økologiske varer til foodservice 2016 Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice fortsatte den stejle stigning og endte på 2 mia. kr. i 2016. Det er 21 pct. højere end salget i 2015. Økologiske varer udgjorde 9,2 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice i 2016....

Detailhandel

Detailhandlen faldt lidt hen over sommeren

Detailomsætningsindeks august 2017 Detailhandlen i august var samlet set 0,3 pct. lavere end i juli, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I august faldt varegruppen fødevarer og andre dagligvarer med 0,1 pct., og varegruppen beklædning mv....

Detailhandel

Salget af tøj steg markant efter kold sommer

Detailomsætningsindeks september 2017 Detailsalget i september var 0,8 pct. højere end i august, når tallene er renset for prisudvikling og normale sæsonudsving. Salget af beklædning mv. steg mest (3,3 pct.), andre forbrugsvarer steg med 1,0 pct., og slaget fødevarer og andre dagligvarer var...

Detailhandel
 

Pancony & jipHost