header_legetøj_03.png

Stigende positiv udvikling i detailsalget

Detailsalget var i maj 0,03 pct. højere end i april, når tallene er korrigeret for prisudvikling, antal handelsdage og normale sæsonudsving.

Detailomsætningsindeks maj 2017 Ændret 27. juni 2017 kl. 10:40 Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen. Detailhandel i alt er rettet fra 97,8 til 97,7 i sæsonkorrigerede tal. Ændrede tal er markeret med rødt. Detailsalget var i maj 0,03 pct. højere end i april, når tallene er korrigeret for prisudvikling, antal handelsdage og normale sæsonudsving. I maj trak varegrupperne beklædning mv. op med en stigning på 1,1 pct. Salget i varegruppen andre forbrugsvarer steg med 0,1 pct., mens varegruppen fødevarer og andre dagligvarer faldt 0,3 pct. Når man ser på detailhandlens konjunkturer (se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 227) var de i maj også forsigtigt positive, hvilke stemmer med detailomsætningsindekset, der de sidste fem måneder har været stigende. Men det var ikke kun i Danmark, der var forsigtigt positive konjunkturer.Eurozonen var også forsigtigt positivAf Eurostats seneste offentliggørelse af detailsalget fremgår det, at udviklingen var forsigtigt positiv. Det fremgår...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Udviklingen i detailomsætningen er fortsat flad

Detailomsætningsindeks juni 2017 Detailsalget var i juni 0,1 pct. lavere end i maj. Detailindekset har de seneste måneder haft en stort set flad udvikling. Detailsalget var dog 0,5 pct. højere i andet kvartal sammenlignet med detailsalget i første kvartal. Tallene er korrigeret for...

Detailhandel

Uændret niveau for detailomsætningen

Detailomsætningsindeks juli 2017 Fra juni til juli går detailomsætningen tilbage med 0,1 pct. Tilbagegangen kommer efter den lette tilbagegang i juni også på 0,1 pct. samt en stort set flad udvikling i april og maj. På trods af tilbagegangen steg indekset for perioden maj til juli med 0,2 pct....

Detailhandel

Økologisalg til storkøkkener har rundet 2 mia. kr.

Salg af økologiske varer til foodservice 2016 Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice fortsatte den stejle stigning og endte på 2 mia. kr. i 2016. Det er 21 pct. højere end salget i 2015. Økologiske varer udgjorde 9,2 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice i 2016....

Detailhandel

Detailhandlen faldt lidt hen over sommeren

Detailomsætningsindeks august 2017 Detailhandlen i august var samlet set 0,3 pct. lavere end i juli, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I august faldt varegruppen fødevarer og andre dagligvarer med 0,1 pct., og varegruppen beklædning mv....

Detailhandel
 

Pancony & jipHost