header_legetøj_03.png

Samlet fald i industriens og engroshandlens lagre

Værdien af industriens og engroshandlens lagre faldt samlet set med 2,5 mia. kr. i fjerde kvartal 2015. Industriens lagre faldt med 2,9 mia. kr. fra tredje til fjerde kvartal, mens engroshandlens lagre steg med 0,4 mia. kr.

Industriens og engroshandlens lagre (kvt.) 4. kvt. 2015 Værdien af industriens og engroshandlens lagre faldt samlet set med 2,5 mia. kr. i fjerde kvartal 2015. Industriens lagre faldt med 2,9 mia. kr. fra tredje til fjerde kvartal, mens engroshandlens lagre steg med 0,4 mia. kr. Tallene er ikke korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling, hvorfor en del af ændringerne i tallene er udtryk for normale sæsonmæssige udsving og prisændringer. Dette fremgår bl.a. af udviklingen i industriens lagre, hvor der hvert år i fjerde kvartal er et betydeligt fald i lagrene. Udviklingen i engroshandlens lagre følger imidlertid ikke den sædvanlige sæsonmæssige udvikling, idet lagrene her plejer at falde fra tredje til fjerde kvartal. Industriens lagre af varer under fremstilling faldt Værdien af industriens lagre faldt for alle fire lagertyper. Det samlede fald i industriens lagre skyldes primært fald i lagrene af fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling, der faldt med...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Detailsalget faldt i februar

Detailomsætningsindeks februar 2016 Detailsalget var i februar 0,7 pct. lavere end i januar, og der var tale om et fald i alle varegrupper. Faldet kom efter en stigning i januar på 0,3 pct. Detailsalget var 0,9 pct. lavere i perioden december 2015 til februar 2016 end i september-november...

Detailhandel

Markant øget salg af økologi

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2015 Salget af økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse mv. i 2015 udgjorde 7,0 mia. kr., hvilket er 12 pct. mere end året før. Stigningen skyldes især frugt og grøntsager, som steg med 28 pct. fra 2014 til 2015. De udgør nu...

Detailhandel

Detailsalget faldt igen i marts

Detailomsætningsindeks marts 2016 Detailsalget var i marts 1,0 pct. lavere end i februar, og der var fald inden for alle varegrupper. Faldet kom efter et fald på 0,9 pct. i februar, og detailomsætningen nåede dermed det laveste niveau i to år. Tallene er korrigeret for prisudvikling,...

Detailhandel

Detailsalget vandt terræn i april

Detailomsætningsindeks april 2016 Fra marts til april steg detailsalget samlet med 1,0 pct. - bl.a. som følge af et øget salg af beklædning. Stigningen i april kom efter, at detailsalget faldt i februar med 0,9 pct. og i marts med 0,8 pct. Nu er detailsalget på niveau med maj 2015....

Detailhandel
 

Pancony & jipHost