header_legetøj_03.png

Fortsat støt stigning i detailsalget

Detailhandlen var i april 0,3 pct. højere end i marts, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen kom efter en lille stigning i marts på 0,1 pct.

Detailomsætningsindeks april 2017 Detailhandlen var i april 0,3 pct. højere end i marts, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen kom efter en lille stigning i marts på 0,1 pct. I april faldt varegruppen beklædning mv. med 0,1 pct. Detailsalget af andre forbrugsvarer steg 0,4 pct., og varegruppen fødevarer og andre dagligvarer havde en fremgang på 0,3 pct. Udviklingen i varegruppen beklædning er interessant at følge over de seneste fem år i lyset af stigende handel på udenlandske internetsider.Detailsalget af beklædning har haft fremgang siden 2013Af den samlede detailhandel udgør varegruppen beklædning mv. 10 pct. På trods af at der var en nedgang fra februar til marts på 2,7 pct., har perioden fra februar til april vist en fremgang på 1,7 pct. sammenlignet med de forudgående tre måneder. Set over en tre-årig periode har der generelt været en positiv udvikling.  Påsken gav tilbagegang i detailsalget, når der renses...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Stigende positiv udvikling i detailsalget

Detailomsætningsindeks maj 2017 Ændret 27. juni 2017 kl. 10:40 Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen. Detailhandel i alt er rettet fra 97,8 til 97,7 i sæsonkorrigerede tal. Ændrede tal er markeret med rødt. Detailsalget var i maj 0,03 pct. højere end i april, når tallene er korrigeret...

Detailhandel

Udviklingen i detailomsætningen er fortsat flad

Detailomsætningsindeks juni 2017 Detailsalget var i juni 0,1 pct. lavere end i maj. Detailindekset har de seneste måneder haft en stort set flad udvikling. Detailsalget var dog 0,5 pct. højere i andet kvartal sammenlignet med detailsalget i første kvartal. Tallene er korrigeret for...

Detailhandel

Uændret niveau for detailomsætningen

Detailomsætningsindeks juli 2017 Fra juni til juli går detailomsætningen tilbage med 0,1 pct. Tilbagegangen kommer efter den lette tilbagegang i juni også på 0,1 pct. samt en stort set flad udvikling i april og maj. På trods af tilbagegangen steg indekset for perioden maj til juli med 0,2 pct....

Detailhandel

Økologisalg til storkøkkener har rundet 2 mia. kr.

Salg af økologiske varer til foodservice 2016 Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice fortsatte den stejle stigning og endte på 2 mia. kr. i 2016. Det er 21 pct. højere end salget i 2015. Økologiske varer udgjorde 9,2 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice i 2016....

Detailhandel
 

Pancony & jipHost