header_legetøj_03.png

Detailsalget steg i juni

Detailsalget i juni var på 97,5, hvilket er 0,2 pct. højere end i maj. Stigningen kom efter en tilsvarende stigning på 0,2 pct. mellem april og maj.

Detailomsætningsindeks juni 2016 Detailsalget i juni var på 97,5, hvilket er 0,2 pct. højere end i maj. Stigningen kom efter en tilsvarende stigning på 0,2 pct. mellem april og maj. I juni trak varegruppen fødevarer og andre dagligvarer op med en stigning på 0,2 pct. Salget af andre forbrugsvarer steg med 0,4 pct., mens varegruppen beklædning mv. havde en nedgang på 0,5 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Revision af tallene for første halvår 2016 Det skal bemærkes, at tallene er revideret for første halvår 2016. Årsagen til revisionen er den løbende forbedring af kvaliteten af data fra indberetterne. På den baggrund kan der med revisionen gives en bedre beskrivelse af udviklingen af første halvår af 2016. Af udviklingen fremgår det, at for det første halvår er udviklingen uændret i forhold til tidligere offentliggjorte tal, men niveauet på indekset er ca. 1 procentpoint højere end tidligere offentliggjorte tal for...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Detailsalget går tilbage i juli

Detailomsætningsindeks juli 2016 I juli var indekstallet for detailsalget 96,8, hvilket er 0,6 pct. lavere end juni. Faldet kommer efter en tre måneders periode, hvor indekset har været stigende. I juli faldt varegruppen beklædning mv. med 2,8 pct. i forhold til juni. Salget af andre...

Detailhandel

Storkøkkeners økologisalg indhenter detailhandlen

Salg af økologiske varer til foodservice 2015 Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice udgjorde 1.661 mio. kr. i 2015 - en markant stigning på 27 pct. i forhold til 2014. Økologiske varer udgjorde 7,6 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice i 2015. Dermed begynder...

Detailhandel

Detailsalget er faldet ganske lidt

Detailomsætningsindeks august 2016 Detailsalget i august var 0,2 pct. lavere end i juli, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet kom efter et fald i juli på 0,6 pct. I august trak varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer ned med...

Detailhandel

Niveauet for detailsalget er uændret

Detailomsætningsindeks september 2016 Detailhandlen i september var samlet set 0,3 pct. højere end i august, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I september trak varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer op med 0,3 pct., og andre...

Detailhandel
 

Pancony & jipHost