header_legetøj_03.png

Detailsalget går tilbage i juli

I juli var indekstallet for detailsalget 96,8, hvilket er 0,6 pct. lavere end juni. Faldet kommer efter en tre måneders periode, hvor indekset har været stigende.

Detailomsætningsindeks juli 2016 I juli var indekstallet for detailsalget 96,8, hvilket er 0,6 pct. lavere end juni. Faldet kommer efter en tre måneders periode, hvor indekset har været stigende. I juli faldt varegruppen beklædning mv. med 2,8 pct. i forhold til juni. Salget af andre forbrugsvarer lå 0,6 pct. lavere, mens varegruppen fødevarer og andre dagligvarer var uændret. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Detailsalget går lidt frem i forhold til 2015 trods tilbagegang i juli Renset for prisudvikling var detailsalget i perioden maj til juli 0,5 pct. højere end i samme periode sidste år. Salget af beklædning mv. er faldet med 0,5 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer er steget med 0,1 pct. og andre forbrugsvarer steget med 1,3 pct. Salget i juli i år var 2,0 pct. lavere end samme måned sidste år. Her trak beklædning mv. ned med 6,3 pct. Salget af fødevarer og andre dagligvarer var 0,3 pct. lavere end sidste år, og andre...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Storkøkkeners økologisalg indhenter detailhandlen

Salg af økologiske varer til foodservice 2015 Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice udgjorde 1.661 mio. kr. i 2015 - en markant stigning på 27 pct. i forhold til 2014. Økologiske varer udgjorde 7,6 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice i 2015. Dermed begynder...

Detailhandel

Detailsalget er faldet ganske lidt

Detailomsætningsindeks august 2016 Detailsalget i august var 0,2 pct. lavere end i juli, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet kom efter et fald i juli på 0,6 pct. I august trak varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer ned med...

Detailhandel

Niveauet for detailsalget er uændret

Detailomsætningsindeks september 2016 Detailhandlen i september var samlet set 0,3 pct. højere end i august, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I september trak varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer op med 0,3 pct., og andre...

Detailhandel

Detailhandlen rammer højeste niveau i fem år

Detailomsætningsindeks oktober 2016 Detailhandlen i oktober var samlet set 0,8 pct. højere end i september og kom op på det højeste niveau i fem år, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I oktober steg fødevarer og andre dagligvarer med 0,2...

Detailhandel
 

Pancony & jipHost