header_legetøj_03.png

Detailsalget faldt i februar

Detailsalget var i februar 0,7 pct. lavere end i januar, og der var tale om et fald i alle varegrupper. Faldet kom efter en stigning i januar på 0,3 pct.

Detailomsætningsindeks februar 2016 Detailsalget var i februar 0,7 pct. lavere end i januar, og der var tale om et fald i alle varegrupper. Faldet kom efter en stigning i januar på 0,3 pct. Detailsalget var 0,9 pct. lavere i perioden december 2015 til februar 2016 end i september-november 2015. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage herunder skuddagen i februar. Beklædning faldt mest I februar måned var der et generelt fald i detailhandlen. Beklædning mv. faldt med 1,4 pct. i forhold til januar. Sammenlignes udviklingen for de seneste tre måneder fra december til februar med de forrige tre måneder, ses der et fald på 3,2 pct. Delt op på de enkelte måneder var der et fald i december, der blev efterfulgt af en stigning i januar og atter et fald i februar. Øvrige varegrupper faldt også Andre forbrugsvarer faldt med 0,7 pct. i forhold til januar. Denne varegruppe har et fald på 0,9 pct., når de seneste tre måneder...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Markant øget salg af økologi

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2015 Salget af økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse mv. i 2015 udgjorde 7,0 mia. kr., hvilket er 12 pct. mere end året før. Stigningen skyldes især frugt og grøntsager, som steg med 28 pct. fra 2014 til 2015. De udgør nu...

Detailhandel

Detailsalget faldt igen i marts

Detailomsætningsindeks marts 2016 Detailsalget var i marts 1,0 pct. lavere end i februar, og der var fald inden for alle varegrupper. Faldet kom efter et fald på 0,9 pct. i februar, og detailomsætningen nåede dermed det laveste niveau i to år. Tallene er korrigeret for prisudvikling,...

Detailhandel

Detailsalget vandt terræn i april

Detailomsætningsindeks april 2016 Fra marts til april steg detailsalget samlet med 1,0 pct. - bl.a. som følge af et øget salg af beklædning. Stigningen i april kom efter, at detailsalget faldt i februar med 0,9 pct. og i marts med 0,8 pct. Nu er detailsalget på niveau med maj 2015....

Detailhandel

Detailsalget i maj har samme niveau som i april

Detailomsætningsindeks maj 2016 Både i april og maj lå detailomsætningsindekset på 95,8. Stagneringen kom efter en stigning på 1 pct. i indekset i april. Varegruppen beklædning mv. er steget med 0,5 pct. efter en stor stigning på 5,0 pct. i måneden før. Tallene er korrigeret for...

Detailhandel
 

Pancony & jipHost