header_legetøj_03.png

Detailsalget begyndte året med fremgang

Detailsalget var i januar 0,5 pct. højere end i december. Stigningen kom efter en nedgang i december på 0,8 pct. Detailsalget var i perioden november 2015 til januar 2016 på niveau med salget i august-oktober 2015.

Detailomsætningsindeks januar 2016 Detailsalget var i januar 0,5 pct. højere end i december. Stigningen kom efter en nedgang i december på 0,8 pct. Detailsalget var i perioden november 2015 til januar 2016 på niveau med salget i august-oktober 2015, og salget i januar 2016 var 1,0 pct. højere end i januar 2015. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Salget af tøj og sko tilbage på sporet efter meget varm december Salget af beklædning mv. steg 2,6 pct. i januar efter en nedgang i december på 5,1 pct. Ifølge DMI var december måned usædvanlig varm, mens januar var relativt kold, så det kunne tyde på, at noget af salget af vintertøj, der normalt ligger i december, er blevet flyttet til januar. Internethandlen udgjorde større andel end året før Internethandel udgjorde i januar 6,3 pct. af den samlede omsætning i de danske detailvirksomheder. I januar 2015 var andelen 5,4 pct. Detailomsætningsindekset dækker ikke...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Samlet fald i industriens og engroshandlens lagre

Industriens og engroshandlens lagre (kvt.) 4. kvt. 2015 Værdien af industriens og engroshandlens lagre faldt samlet set med 2,5 mia. kr. i fjerde kvartal 2015. Industriens lagre faldt med 2,9 mia. kr. fra tredje til fjerde kvartal, mens engroshandlens lagre steg med 0,4 mia. kr. Tallene er ikke...

Detailhandel

Detailsalget faldt i februar

Detailomsætningsindeks februar 2016 Detailsalget var i februar 0,7 pct. lavere end i januar, og der var tale om et fald i alle varegrupper. Faldet kom efter en stigning i januar på 0,3 pct. Detailsalget var 0,9 pct. lavere i perioden december 2015 til februar 2016 end i september-november...

Detailhandel

Markant øget salg af økologi

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2015 Salget af økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse mv. i 2015 udgjorde 7,0 mia. kr., hvilket er 12 pct. mere end året før. Stigningen skyldes især frugt og grøntsager, som steg med 28 pct. fra 2014 til 2015. De udgør nu...

Detailhandel

Detailsalget faldt igen i marts

Detailomsætningsindeks marts 2016 Detailsalget var i marts 1,0 pct. lavere end i februar, og der var fald inden for alle varegrupper. Faldet kom efter et fald på 0,9 pct. i februar, og detailomsætningen nåede dermed det laveste niveau i to år. Tallene er korrigeret for prisudvikling,...

Detailhandel
 

Pancony & jipHost