header_legetøj_03.png

Detailhandlen stiger for tredje måned i træk

Fra februar til marts steg detailsalget samlet med 0,3 pct. - bl.a. som følge af et øget salg af beklædning og andre forbrugsvarer. Stigningen i marts kommer efter en stigning i januar med 0,3 pct. og i februar med 0,1 pct.

Detailomsætningsindeks marts 2017 Fra februar til marts steg detailsalget samlet med 0,3 pct. - bl.a. som følge af et øget salg af beklædning og andre forbrugsvarer. Stigningen i marts kommer efter en stigning i januar med 0,3 pct. og i februar med 0,1 pct. Detailsalget er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Der er indikation af, at den positive udvikling vil forsætte i april.Øget salg af beklædning mv. og andre forbrugsvarer i forhold til februarVaregruppen beklædning mv. steg med 0,8 pct. og andre forbrugsvarer steg med 0,7 pct. i forhold til februar. Varegrupperne steg ligeledes med 0,3 pct. i februar måned, når der sammenligenes med januar. Sammenlignes udviklingen for fødevarer og andre dagligvarer over de seneste måneder, så faldt salget i februar og marts med hhv. 0,2 og 0,3 pct. sammenlignet med måneden før. En sammenligning af det første kvartal over en årrækkeDet gennemsnitlige indeks var 97,1 for januar-marts eller første...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Fortsat støt stigning i detailsalget

Detailomsætningsindeks april 2017 Detailhandlen var i april 0,3 pct. højere end i marts, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen kom efter en lille stigning i marts på 0,1 pct. I april faldt varegruppen beklædning mv. med 0,1 pct....

Detailhandel

Stigende positiv udvikling i detailsalget

Detailomsætningsindeks maj 2017 Ændret 27. juni 2017 kl. 10:40 Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen. Detailhandel i alt er rettet fra 97,8 til 97,7 i sæsonkorrigerede tal. Ændrede tal er markeret med rødt. Detailsalget var i maj 0,03 pct. højere end i april, når tallene er korrigeret...

Detailhandel

Udviklingen i detailomsætningen er fortsat flad

Detailomsætningsindeks juni 2017 Detailsalget var i juni 0,1 pct. lavere end i maj. Detailindekset har de seneste måneder haft en stort set flad udvikling. Detailsalget var dog 0,5 pct. højere i andet kvartal sammenlignet med detailsalget i første kvartal. Tallene er korrigeret for...

Detailhandel

Uændret niveau for detailomsætningen

Detailomsætningsindeks juli 2017 Fra juni til juli går detailomsætningen tilbage med 0,1 pct. Tilbagegangen kommer efter den lette tilbagegang i juni også på 0,1 pct. samt en stort set flad udvikling i april og maj. På trods af tilbagegangen steg indekset for perioden maj til juli med 0,2 pct....

Detailhandel
 

Pancony & jipHost