header_legetøj_03.png

Detailhandlen rammer højeste niveau i fem år

Detailhandlen i oktober var samlet set 0,8 pct. højere end i september og kom op på det højeste niveau i fem år, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks oktober 2016 Detailhandlen i oktober var samlet set 0,8 pct. højere end i september og kom op på det højeste niveau i fem år, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I oktober steg fødevarer og andre dagligvarer med 0,2 pct., og andre forbrugsvarer gik op med 0,4 pct. Varegruppen beklædning mv. var højdespringeren med en stigning på 5,6 pct., hvilket skal ses i lyset af et stort fald i september. Svag positiv udvikling set over en tremåneders periode Detailomsætningsindekset korrigeret for prisudvikling viste en lille stigning i detailhandlen i perioden august til oktober på 0,3 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Varegruppen andre forbrugsvarer steg med 3,1 pct. Varegruppen beklædning mv. faldt med 2,2 pct., og varegruppen fødevarer og andre dagligvarer faldt med 1,9 pct. Forbrugertilliden har været faldende siden august Forbrugertilliden er overordnet set et godt pejlemærke for udviklingen i...

Læs hele artiklen -> DST Detailhandel

Detailhandel med elektronik hitter på internettet

Detailomsætningsindeks november 2016 Detailhandlen i november var samlet set 0,2 pct. højere end i oktober, når tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Detailomsætningen fra internetsalg var i faktiske tal 2,2 mia. kr. i november og udgjorde 7,9...

Detailhandel

Godt kvartal for detailhandlen trods fald i december

Detailomsætningsindeks december 2016 Detailhandlen i december faldt 1,1 pct. i forhold til november, men endte på samme niveau som i december 2015. I fjerde kvartal steg detailhandlen dog samlet med 0,6 pct. i forhold til tredje kvartal. Fra november til december faldt detailhandlen fødevarer og...

Detailhandel

Industri- og engroslagre faldt i fjerde kvartal

Industriens og engroshandlens lagre (år) 2016 I faktiske tal faldt værdien af industriens og engroshandlens lagre samlet set med 6,7 mia. kr. i fjerde kvartal 2016. Industriens lagre faldt med 5 mia. kr., mens engroshandlens lagre faldt med 1,7 mia. kr. Over året steg begge lagre i første og...

Detailhandel

Detailsalget indledte året med beskeden fremgang

Detailomsætningsindeks januar 2017 Detailsalget var i januar 0,2 pct. højere end i december. Stigningen kom efter en nedgang i december på 1,1 pct. Detailsalget var i perioden november 2016 til januar 2017 0,3 pct. lavere end salget i august-oktober 2016, og salget i januar 2017 var på samme...

Detailhandel
 

Pancony & jipHost